ALIMENTACIÓ

-------------------------------------------------------------------------------------
El dinar a la llar d'infants 
Les activitats de la vida quotidiana i, per tant, el dinar, constitueixen l’eix central de la pràctica educativa de la llar d’infants “El Sucre”, ja que entenem que són moments privilegiats que ens permeten, d’una forma personalitzada i en un entorn quotidià, interaccionar amb l’infant, estrènyer les relacions afectives, potenciar la confiança mútua i posar paraules a les seves emocions, necessitats i accions, tot acompanyant-lo en el desenvolupament de les seves capacitats.
A l’aula, acompanyats de l’educadora, els infants mengen seguint la seva sensació de gana i sacietat. L’aigua la tenen al seu abast al llarg de l’àpat i no en limitem el seu consum. Fomentem que els infants adquireixin uns hàbits saludables i tenim cura que vagin assolint unes pautes de comportament i desenvolupin unes habilitats i estratègies que els portin a ser capaços de menjar en petit grup i cada cop de manera més autònoma.

  
                                       La cuina
Tots els àpats s'elaboren íntegrament a la cuina de la llar.
El nostre model alimentari es caracteritza per un consum majoritari d’aliments d’origen vegetal (fruites, verdures, llegums, arròs, pasta, oli d’oliva...) i un consum més moderat de peix, carns magres i làctics
Els menús, que han comptat amb l'assessorament i la supervisió de l’Agència de la Salut Pública de Catalunya s'han establert en funció de l'edat dels infants i responen a criteris de qualitat, tant des del punt de vista nutricional (alimentació variada, suficient, equilibrada i adaptada) com sensorial (diferents sabors, textures, colors i coccions)
  
Els menús   
Els menús estan organitzats per setmanes (setmana  I, II i III)
Cada setmana contempla diferents opcions de menú (menú 1, 2, 3 i 4)
Dins d’una mateixa classe coincideixen infants que mengen un menú, amb altres que en mengen un altre (en funció de la seva realitat)
En el suro de l’entrada de la classe hi haurà penjat el corresponent a la setmana en curs, així com la indicació de quin és el menú que està menjant cada infant.
Al llarg del curs, progressivament, els infants aniran avançant en la introducció de nous aliments i en les diferents elaboracions dels productes, de forma que arribin a menjar tots els plats del menú que per edat els hi correspon.
  
  
Per berenar donarem fruita i làctics.

Si, per raó de salut (al·lèrgia o intolerància alimentària) el@ vostr@ fill@ no pot prendre determinat producte o aliment, comuniqueu-ho a la directora del centre tot complimentant l'imprès  comunicació d'al·lèrgies i intoleràncies (PDF) i aportant l’informe metge corresponent. En base al que correspongui, adequarem el menú (dieta específica).
 .............

Alletament matern
   
La llar d'Infants "El Sucre" contempla aquells casos en què els pares han optat per la lactància materna; respecta la lliure elecció d'aquests en la millor forma de criar els seus fills i filles i facilita el fet que les mares puguin continuar l’alletament matern, tant de forma presencial, com mitjançant l’administració de la llet que la mare s’hagi extret prèviament.  


 .............
Per a més informació de l'alimentació infantil (0-3 anys), entreu a l'apartat:
"Documents i articles d'interès".